Τα παιδιά της Ε΄& Στ΄τάξης μαζί με τους δασκάλους τους Κολάκη Αικ. και Τριπολίτη Ι. επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ Χίου όπου παρακολούθησαν αλλά και συμμετείχαν σε πειραματικές διαδικασίες.