Την Τρίτη 23.12.2014 οι μαθητές του σχολείου, μας είπαν τα κάλαντα, κάνοντας βόλτα σε γειτονιές της Ερειθιανής.