Ο Διευθυντής, οι Εκπαιδευτικοί και οι μικροί μαθητές του Σχολείου, νιώθουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν δημόσια την ΕΒΑΤ για τη παραπάνω δωρεά.

Η δωρεά αυτή φανερώνει μεγάλη ευαισθησία για τα παιδιά μας, το σχολικό περιβάλλον τους, καθώς και για τις συνθήκες μόρφωσης και αγωγής τους. Πρωτοβουλίες τέτοιου είδους συμβάλουν θετικά στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί να διαμορφώσουμε τους αυριανούς πολίτες σε μια ανταγωνιστική κοινωνία, με όλα εκείνα τα εφόδια ώστε να μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια σε ένα καλύτερο κόσμο. Και ακόμη μας γεννάει τη χαρά να νιώθουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που σκύβουν με ενδιαφέρον στο δημόσιο σχολείο, πιστεύοντας στο ρόλο του και στην αποστολή του.

Ενέργειες σαν κι αυτή βοηθούν, στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που διάγουμε, το έργο των εκπαιδευτικών και των μαθητών του Σχολείου μας και ταυτόχρονα αποτελούν παράδειγμα ηθικό και ελπιδοφόρο.

Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Ιωάννης Κ. Κριμιζής