Την Πέμπτη 24 Μαρτίου οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στο σχολείο και θα σχολάσουν στις 11:30 από την ΠΕΚΕΒ. Το ολοήμερο δε θα λειτουργήσει.