Σενάριο  - Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα

Στη διάρκεια των έξι διδακτικών ωρών οι μαθητές αρχικά θα ασχοληθούν με την κατασκευή απλών κυκλωμάτων και το ρόλο που παίζει κάθε στοιχείο ενός τέτοιου κυκλώματος. Θα μελετήσουν πώς η μεταβολή των βολτ της μπαταρίας επιδρά στη φωτεινότητα των λαμπτήρων, ή πώς αυτή επηρεάζεται όταν προστεθούν λαμπτήρες στο κύκλωμα. Θα εκτιμήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιδράσει ένας μονωτής ή μια ασφάλεια. Επίσης, θα προχωρήσουν στην κατασκευή κυκλωμάτων, όπου θα υπάρχει σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση προκειμένου να κατανοήσουν την κίνηση του ρεύματος στην κάθε περίπτωση. Θα μελετήσουν τις μεταβολές που λαμβάνουν χώρα κάνοντας χρήση εικονικού βολτόμετρου ? αμπερόμετρου και μετρώντας τα βολτ (ή τα αμπέρ) σε διάφορα σημεία του κυκλώματος (για παράδειγμα πριν, κατά και μετά τη διακλάδωση σε μια παράλληλη σύνδεση).

Μάθημα: Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο
Τάξη:E' Δημοτικού