Παρ12Μαρ201015:15

Ευρετήριο Άρθρου


Οι τέσσερις πράξεις

Κάνε μια γερή προπόνηση στις τέσσερις πράξεςι (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση). Υπολόγισε με το νου και έλεγξε το αποτέλεσμα. Μπορείς να διαλέξεις όποιο βαθμό δυσκολίας θέλεις από τους 3 που έχει (εύκολο, μεσαίο, δύσκολο).   

 Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών

Αυτή η παρουσίαση θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις καλύτερα τους δεκαδικούς και τον τρόπο που γίνονται οι πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. 

Τα τετράπλευρα 

Ευχάριστα μαθήματα με εικόνες και ασκήσεις που θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις καλύτερα τα τετράπλευρα.

Ευχάριστα μαθήματα με εικόνες και ασκήσεις που θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις καλύτερα τα πολύγωνα

 Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα με τα παρακάτω περιεχόμενα:

1. Πολύγωνα: Να εισάγει το μαθητή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαφόρων πολυγώνων.
2. 24 ώρες: Να κατανοήσει ο μαθητής την έννοια της ψηφιακής ώρας, ενώ ταυτόχρονα, να μάθει να τη γράφει και να τη διαβάζει.
3. Πρόσθεση και Αφαίρεση Κλασμάτων: Να εισάγει την πρόσθεση κλασμάτων με ίδιο παρονομαστή.
 4. Πρόσθεση: Εισαγωγή σε διάφορες μεθόδους πρόσθεσης.
5. Αναλογική ώρα: Εισαγωγή στην έκφραση και ανάγνωση της ώρας σε αναλογικό ρολόι.
6. Εμβαδόν: Ανακαλύπτοντας τον τύπο του εμβαδού του ορθογωνίου και του τετραγώνου.
7. Κλάσματα: Να εισάγει το μαθητή στην έννοια του κλάσματος ως μέρος μιας ακέραιης μονάδας, καθώς και στη σχετική ορολογία.
8. Χειρισμός δεδομένων: Να εισάγει το μαθητή στις βασικές έννοιες χειρισμού των δεδομένων.
9. Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών: Εισαγωγή στην πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών κλασμάτων.
10. Δεκαδικά Κλάσματα: Εισαγωγή στην αξία της θέσης κάθε ψηφίου σ' ένα δεκαδικό αριθμό.
11. Διαίρεση: Εισαγωγή στην έννοια της μέτρησης και του μερισμού στη διαίρεση.
12. Διαιρέτες: Να εισαγάγει τους μαθητές στην έννοια του διαιρέτη.
13. Ακέραιος Αριθμός: Να εισάγει την έννοια των αριθμών που είναι μικρότεροι από το 0.
14. Εισαγωγή στους ακέραιους αριθμούς : Να εισάγει το μαθητή στην έννοια της πρόσθεσης την έννοια της πρόσθεσης θετικών και αρνητικών αριθμών.
 15. Πολλαπλάσια: Να εισαγάγει το μαθητή στην έννοια των πολλαπλασίων ενός αριθμού.
16. Πολλαπλασιασμός: Να μάθεις την έννοια του πολλαπλασιασμού και μια μέθοδο για μεγάλους πολλαπλασιασμούς.
17. Αριθμητικά μοτίβα: Να εισάγει το μαθητή σε διάφορους τύπους αριθμητικών μοτίβων.
18. Περίμετρος: Ν' ανακαλύψεις τον τύπο της περιμέτρου του ορθογωνίου και του τετραγώνου.
19. Αξία Θέσης: Να εισάγει τον μαθητή την έννοια της αξίας της θέσης των ψηφίων στους αριθμούς.
20. Τρισδιάστατα σχήματα: Εισαγωγή στα τρισδιάστατα σχήματα και σχετική ορολογία.
21. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί: Αναγνώριση πρώτων και σύνθετων αριθμών.
22. Λόγος: Να εξασκηθείς σε διάφορες μορφές λόγου και να εισάγει στα ισοδύναμα κλάσματα.
23. Όγκος: Να εισάγει την έννοια και τον τύπο του όγκου.