Σαβ6Μαρ201016:09

Ευρετήριο Άρθρου

 Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες με τα παρακάτω περιεχόμενα:

Αναπνευστικό σύστημα

Κυκλοφορικό σύστημα

Ελληνική Πανίδα

Ο καιρός

Ενέργεια (παιχνίδι)

Το οργανο της ακοής


WinkΈμβια

1. Πότε η ύλη είναι ζωντανή; :Να αντιληφθείς ότι η ύλη μπορεί να είναι είτε ζωντανή είτε μη ζωντανή.
2. Ποικιλότητα: Να αναγνωρίσεις ότι τα ζωντανά πράγματα κατηγοριοποιούνται σε διαφορετικές ομάδες σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
3. Κοινωνική οργάνωση ? ζώντας σε ομάδες: Να μάθεις ότι ορισμένα ζώα ζουν σε ομάδες και άλλα απομονωμένα.
4. Σύστημα υποστήριξης των ζώων: Να μάθεις ότι όλα τα ζώα έχουν ένα σύστημα υποστήριξης που δίνει σχήμα στο σώμα τους και τους βοηθούν να κινηθούν.
5 Τα ζώα ως καταναλωτές: Να μάθεις τις διαφορετικές τροφές που τα ζώα καταναλώνουν και πώς το σχήμα του σώματός τους τους βοηθά σε αυτό.
6. Πώς αναπαράγονται τα ζώα: Να μάθεις τους διαφορετικούς τρόπους που αναπαράγονται τα ζώα.
7. Πώς αναπτύσσονται τα φυτά: Να κατανοήσεις τι χρειάζονται τα φυτά, για ν' αναπτυχθούν και πώς παράγουν τη δική τους τροφή.
8. Νέα φυτά από τμήματα φυτών: Ν' αποκτήσεις νέα γνώση των διαφορετικών τύπων των φυτών και πώς αυτά σχηματίζουν νέα φυτά.
9. Τα φυτά ζουν σε διάφορα μέρη: Να καταλάβεις τις προσαρμογές διαφόρων φυτών που ζουν σε διάφορα μέρη.


Smile Φυσικό περιβάλλον και προστασία 

1. Τροφικές Αλυσίδες: Να μάθεις τη φύση της τροφικής αλυσίδας και πώς αυτή επηρεάζει τα φυτά και τα ζώα.
2. Έμμεσες πηγές μόλυνσης του νερού: Να κατανοήσεις τι προκαλεί τη μόλυνση του νερού και πώς να την εμποδίσεις.
3. Προστασία του νερού από τη ρύπανση: Να αποκτήσεις γνώσεις για τους τρόπους μείωσης ή αποφυγής της ρύπανσης του νερού.
4. Σώσε το νερό ? γίνε συνετός με το νερό: Ν' αναγνωρίσεις ότι το νερό είναι σημαντικό για τη ζωή κι επομένως είναι σημαντικό να μάθεις με ποιους τρόπους μπορείς να γίνεις συνετός στη χρήση του για τον κήπο.
5. Κύριες Πηγές Της Μόλυνσης Του Νερού: Να καταλάβεις τις διαφορετικές πηγές μόλυνσης του νερού.
6. Ο κύκλος του νερού: Να μπορείς να εξηγήσεις και να περιγράψεις τις διάφορες διαδικασίες που συντελούνται στον Κύκλο του Νερού.
7. Η Γη και η Σελήνη: Να μάθεις πώς η αλλαγή του σχήματος της Σελήνης οφείλεται στην κίνηση της Σελήνης σε σχέση με τη Γη και τον Ήλιο.
8. Σώσε το νερό - κάνε συνετή χρήση του νερού στο σπίτι: Να αποκτήσεις γνώση για τους τρόπους που μπορούμε να γίνουμε συνετοί με τη χρήση του νερού στο σπίτι, ώστε να έχουμε διαρκή παροχή νερού.Cool  Γνωρίζουμε και φροντίζουμε το σώμα μας


1. Υγιεινή διατροφή: Να κατανοείς ότι το σώμα μας χρειάζεται μια ισορροπημένη διατροφή για να είναι υγιές.
2. Πώς κινείται το σώμα μου: Να μάθεις πώς ο σκελετός μας χρησιμοποιεί τις αρθρώσεις και τους μύς κατά τη μετακίνησή μας.
3. Τα Αυτιά Και Η Ακοή: Να μάθεις την κατασκευή και τα μέρη του αυτιού μας και πώς λειτουργεί.
4. Οι Αισθήσεις - Τα Μάτια Και Η Όραση: Να μάθεις τα μέρη από τα οποία αποτελείται το μάτι και πώς λειτουργούν.
5. Δόντια: Ν' αναγνωρίζεις τους διαφορετικούς τύπους δοντιών που μας βοηθούν να τρώμε την τροφή μας.
6. Οι Αισθήσεις σου ? Η Επιδερμίδα: Να κατανοήσεις πώς η επιδερμίδα μας προστατεύει το σώμα μας.
7. Οι Αισθήσεις σου - Γεύση και Οσμή: Να κατανοήσεις πώς οι οσμές και οι γεύσεις ανιχνεύονται από τον ανθρώπινο οργανισμό.
8. Ήχος: Να καταλάβεις ότι ο ήχος δημιουργείται από δονήσεις που ταξιδεύουν μέσα από ένα μέσο, για να φτάσουν τελικά στ' αυτιά μας.
9. Ο Σκελετός μου - Οι Λειτουργίες του: Να καταλάβεις ότι ο σκελετός δίνει σχήμα και προστατεύει το σώμα.
10. Το Σώμα μου - Ο Σκελετός: Να μάθεις για τη λειτουργία του σκελετού, τα διάφορα οστά που τον αποτελούν και τη δομή τους.


Innocent Μελετάμε το φυσικό κόσμο - υλικά σώματα


1. Οι μεταβολές των υλικών μπορεί να είναι προσωρινές ή μόνιμες ? ΜΕΡΟΣ 1: Να μάθεις ότι τα υλικά μεταβάλλονται με πολλούς τρόπους. Μπορούν να λιώσουν, να βράσουν, να παγώσουν ή ακόμα και να καούν.
2. Οι μεταβολές των υλικών μπορεί να είναι προσωρινές ή μόνιμες ? ΜΕΡΟΣ 2: Να αντιληφθείς ότι οι μεταβολές των υλικών μπορεί να είναι μόνιμες ή προσωρινές.
3. Χαρακτηριστικά της ύλης: Να αναγνωρίσεις ότι η ύλη έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως όγκο, μάζα και πυκνότητα.
4. Πώς ομαδοποιούνται τα υλικά - Μέρος 1: Να κατηγοριοποιείς τα υλικά με βάση τις ιδιότητές τους και να δείχνεις πώς αυτές οι ιδιότητες τα κάνουν κατάλληλα για διάφορες εργασίες.
5. Πώς ομαδοποιούνται τα υλικά - Μέρος 2: Τα υλικά ομαδοποιούνται σύμφωνα με τις ιδιότητές τους. Αυτό τα κάνει χρήσιμα για διάφορες εργασίες ? όπως οι αγωγοί και οι μονωτές θερμότητας.
6. Αντίδραση των υλικών - Mέρος 1: Να αναγνωρίζεις ότι μερικά υλικά αντιδρούν διφορετικά, όταν εκτίθενται σε διαφορετικές θερμοκρασίες.
7. Αντίδραση των υλικών - Mέρος 2: Να είσαι σε θέση να εξηγήσεις, γιατί ορισμένα υλικά διαστέλλονται, όταν εκτίθενται σε διαφορετικές θερμοκρασίες.
8. Μερικά είδη της ύλης: Να αναγνωρίσεις ότι η χρήσιμη ύλη λέγεται υλικό, και τα υλικά μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις ομάδες.
9. Ιδιότητες της ύλης: Να αποκτήσεις τη γνώση ότι η ύλη ομαδοποιείται σύμφωνα με τις ιδιότητές της π.χ. την κατάστασή της.
10. Τι είναι η ύλη;: Να μάθεις ότι η ύλη αποτελεί τον κόσμο μας και είναι οτιδήποτε έχει μάζα και καταλαμβάνει χώρο.

 


Undecided Ενέργεια
1. Διατήρηση Της Ενέργειας: Να καταλάβεις ότι οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τόσο όσο οι ανανεώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον.
2. Μορφές Ενέργειας: Να μάθεις τις διαφορετικές μορφές ενέργειας, τους τρόπους αναγνώρισης τους καθώς και τη χρήση τους.
3. Φυσικά Καύσιμα: Να καταλάβεις το πώς παράγονται τα φυσικά καύσιμα αλλά και το γιατί εμείς δεν είμαστε σε θέση να τα παράγουμε.
4. Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Ν' αποκτήσεις γνώση για διάφορα είδη μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
5. Τι είναι η ενέργεια;: Να καταλάβεις ότι ενέργεια είναι η ικανότητα να παράγουμε έργο και επίσης να μπορείς να δίνεις μερικά σχετικά παραδείγματα.
6. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Να εισάγει την έννοια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, από πού προέρχονται αυτές και πώς αξιοποιούνται.

 


Laughing  Ηλεκτρισμός


1. Το Ηλεκτρικό Κύκλωμα: Να είσαι σε θέση να εξηγήσεις από ποια μέρη απαρτίζεται ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και πως αυτά το συγκροτούν.
2. Κανόνες ηλεκτρισμού στο σπίτι: Να μάθεις πώς να χρησιμοποιείς με ασφάλεια τον ηλεκτρισμό στο σπίτι.
3. Κανόνες ηλεκτρισμού για εξωτερικούς χώρους: Να μάθεις πώς να λειτουργείς σχετικά με το ρεύμα στους εξωτερικούς χώρους.

 
 Αγγλικά

   

Ελληνικά

 Τροφική αλυσίδα

 

   Άνθη-λουλούδια Φιλτράρισμα νερού 

 Διάλυση

 

   Υγιεινή ζωή  

 Μικροοργανισμοί

 

   Αλλάζοντας κατάσταση  


 Δυνάμεις

 

   Αλλάζοντας ήχους  

 Πως βλέπουμε

 

   Ήλιος, Γη και Φεγγάρι  

 Ηλεκτρικά κυκλώματα

 

   Αέρια- Στερεά - υγρά  

Πετρώματα - εδάφη

 

   Χαρακτηριστικά των υλικών  

 Τριβή

 

   Υγεία και ανάπτυξη  

 Φως και σκοτάδι

 

   Για να είμαστε υγιείς  

 Μαγνήτες ελατήρια

 

   Ανθρώπινη κίνηση  

 Πως βλέπουμε τα πράγματα

 

   Φυτά και ζώα
 

 Αγωγοί θερμότητας

 

   Δόντια και τροφή  

 

 Αλλάζοντας ηλεκτρικά κυκλώματα

   Ταξινόμηση ζώων  

 

Αγωγοί Μονωτές

     
       
       

 


Προσομοιώσεις φυσικής με Flash

 


 

 Δραστηριότητες από τον υπεύθυνο δάσκαλο Φυσικής ΠΕ Χίου Παναγιώτη Κατσάλα

Οδηγίες και Video

  

Το αυτί
Μια ευχάριστη παρουσίαση για τη λειτουργία του αυτιού.

Τα δόντια μας
Μάθε τις ονομασίες των δοντιών αλλά και τη λειτουργία της κάθε ομάδας ξεχωριστά.

Το πεπτικό σύστημα
Μια παρουσίαση που μας εξηγεί τη λειτουργία της πέψης. Δες το "δρομολόγιο" που ακολουθούν ο τροφές στον οργανισμό μας και ποια όργανα είναι αυτά που παίρνουν μέρος στη διάσπαση των τροφών στα συστατικά που χρειάζεται το σώμα μας για να λειτουργήσει σωστά.

 Το ηλεκτρικό φορτίο
Γιατί δημιουργείται ηλεκτρικό φορτίο στα σώματα;
Αν δούμε πώς είναι φτιαγμένο το άτομο και από τι αποτελέιται, τότε αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα τον ηλεκτρισμό. και αυτό ακριβώς μας δείχνει αυτή η παρουσίαση.