Σαβ6Μαρ201016:09

Ευρετήριο Άρθρου

WinkΈμβια

1. Πότε η ύλη είναι ζωντανή; :Να αντιληφθείς ότι η ύλη μπορεί να είναι είτε ζωντανή είτε μη ζωντανή.
2. Ποικιλότητα: Να αναγνωρίσεις ότι τα ζωντανά πράγματα κατηγοριοποιούνται σε διαφορετικές ομάδες σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
3. Κοινωνική οργάνωση ? ζώντας σε ομάδες: Να μάθεις ότι ορισμένα ζώα ζουν σε ομάδες και άλλα απομονωμένα.
4. Σύστημα υποστήριξης των ζώων: Να μάθεις ότι όλα τα ζώα έχουν ένα σύστημα υποστήριξης που δίνει σχήμα στο σώμα τους και τους βοηθούν να κινηθούν.
5 Τα ζώα ως καταναλωτές: Να μάθεις τις διαφορετικές τροφές που τα ζώα καταναλώνουν και πώς το σχήμα του σώματός τους τους βοηθά σε αυτό.
6. Πώς αναπαράγονται τα ζώα: Να μάθεις τους διαφορετικούς τρόπους που αναπαράγονται τα ζώα.
7. Πώς αναπτύσσονται τα φυτά: Να κατανοήσεις τι χρειάζονται τα φυτά, για ν' αναπτυχθούν και πώς παράγουν τη δική τους τροφή.
8. Νέα φυτά από τμήματα φυτών: Ν' αποκτήσεις νέα γνώση των διαφορετικών τύπων των φυτών και πώς αυτά σχηματίζουν νέα φυτά.
9. Τα φυτά ζουν σε διάφορα μέρη: Να καταλάβεις τις προσαρμογές διαφόρων φυτών που ζουν σε διάφορα μέρη.