Σαβ6Μαρ201016:09

Ευρετήριο Άρθρου

Innocent Μελετάμε το φυσικό κόσμο - υλικά σώματα


1. Οι μεταβολές των υλικών μπορεί να είναι προσωρινές ή μόνιμες ? ΜΕΡΟΣ 1: Να μάθεις ότι τα υλικά μεταβάλλονται με πολλούς τρόπους. Μπορούν να λιώσουν, να βράσουν, να παγώσουν ή ακόμα και να καούν.
2. Οι μεταβολές των υλικών μπορεί να είναι προσωρινές ή μόνιμες ? ΜΕΡΟΣ 2: Να αντιληφθείς ότι οι μεταβολές των υλικών μπορεί να είναι μόνιμες ή προσωρινές.
3. Χαρακτηριστικά της ύλης: Να αναγνωρίσεις ότι η ύλη έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως όγκο, μάζα και πυκνότητα.
4. Πώς ομαδοποιούνται τα υλικά - Μέρος 1: Να κατηγοριοποιείς τα υλικά με βάση τις ιδιότητές τους και να δείχνεις πώς αυτές οι ιδιότητες τα κάνουν κατάλληλα για διάφορες εργασίες.
5. Πώς ομαδοποιούνται τα υλικά - Μέρος 2: Τα υλικά ομαδοποιούνται σύμφωνα με τις ιδιότητές τους. Αυτό τα κάνει χρήσιμα για διάφορες εργασίες ? όπως οι αγωγοί και οι μονωτές θερμότητας.
6. Αντίδραση των υλικών - Mέρος 1: Να αναγνωρίζεις ότι μερικά υλικά αντιδρούν διφορετικά, όταν εκτίθενται σε διαφορετικές θερμοκρασίες.
7. Αντίδραση των υλικών - Mέρος 2: Να είσαι σε θέση να εξηγήσεις, γιατί ορισμένα υλικά διαστέλλονται, όταν εκτίθενται σε διαφορετικές θερμοκρασίες.
8. Μερικά είδη της ύλης: Να αναγνωρίσεις ότι η χρήσιμη ύλη λέγεται υλικό, και τα υλικά μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις ομάδες.
9. Ιδιότητες της ύλης: Να αποκτήσεις τη γνώση ότι η ύλη ομαδοποιείται σύμφωνα με τις ιδιότητές της π.χ. την κατάστασή της.
10. Τι είναι η ύλη;: Να μάθεις ότι η ύλη αποτελεί τον κόσμο μας και είναι οτιδήποτε έχει μάζα και καταλαμβάνει χώρο.