Σαβ6Μαρ201016:09

Ευρετήριο Άρθρου

Undecided Ενέργεια
1. Διατήρηση Της Ενέργειας: Να καταλάβεις ότι οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τόσο όσο οι ανανεώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον.
2. Μορφές Ενέργειας: Να μάθεις τις διαφορετικές μορφές ενέργειας, τους τρόπους αναγνώρισης τους καθώς και τη χρήση τους.
3. Φυσικά Καύσιμα: Να καταλάβεις το πώς παράγονται τα φυσικά καύσιμα αλλά και το γιατί εμείς δεν είμαστε σε θέση να τα παράγουμε.
4. Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Ν' αποκτήσεις γνώση για διάφορα είδη μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
5. Τι είναι η ενέργεια;: Να καταλάβεις ότι ενέργεια είναι η ικανότητα να παράγουμε έργο και επίσης να μπορείς να δίνεις μερικά σχετικά παραδείγματα.
6. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Να εισάγει την έννοια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, από πού προέρχονται αυτές και πώς αξιοποιούνται.