Τετ26Μάι201007:26

Υλικό για μια διαθεματική προσέγγιση στον κύκλο του ψωμιού.

Επιμέλεια: Κολάκη Αικ.

 

 Από το σιτάρι στο ψωμί

 

Το πιο γλυκό ψωμί

 

 

Το σιτάρι και το ψωμί στη ζωγραφική

Βαν Γκογκ

 

Λέξεις σιτάρι ψωμί.