Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρ12Μαρ201015:15

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Προπαπαίδεια, αφαίρεση, διαίρεση,πολλαπλασιασμός, πρόσθεση,τέσσερις πράξεις.

Στην αγορά

Μαθαίνεις την αξία των χρημάτων αγοράζοντας διάφορα πράγματα. Στη διάθεσή σου έχεις μόνο χαρτονομίσματα των 10 και των 5 ευρώ και νομίσματα του ενός ευρώ.

Στη φάρμα

Παιχνίδι για δυνατούς. Υπολόγισε πόσο κάνουν τα πράγματα που αγοράζεις από τη φάρμα και γράψε το αποτέλεσμα. Αν ακούσεις τον κόκορα να κάνει "κικιρίκου", πήγες πολύ καλά, αν ακούσεις όμως το σκύλο να γαβγίζει... μάλλον κάπου έκανες λάθος.

ΧΙΟΝΟΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

Παιχνίδι εξάσκησης στην Προπαίδεια του 1 έως και του 12. Για μικρούς μαθητές και μαθήτριες

ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ

Δραστηριότητα δημιουργίας ιστογράμματος με εισαγωγή ή τροποποίηση δεδομένων

Σαβ6Μαρ201016:09

 Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες με τα παρακάτω περιεχόμενα:

Αναπνευστικό σύστημα

Κυκλοφορικό σύστημα

Ελληνική Πανίδα

Ο καιρός

Ενέργεια (παιχνίδι)

Το οργανο της ακοής


WinkΈμβια

1. Πότε η ύλη είναι ζωντανή; :Να αντιληφθείς ότι η ύλη μπορεί να είναι είτε ζωντανή είτε μη ζωντανή.
2. Ποικιλότητα: Να αναγνωρίσεις ότι τα ζωντανά πράγματα κατηγοριοποιούνται σε διαφορετικές ομάδες σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
3. Κοινωνική οργάνωση ? ζώντας σε ομάδες: Να μάθεις ότι ορισμένα ζώα ζουν σε ομάδες και άλλα απομονωμένα.
4. Σύστημα υποστήριξης των ζώων: Να μάθεις ότι όλα τα ζώα έχουν ένα σύστημα υποστήριξης που δίνει σχήμα στο σώμα τους και τους βοηθούν να κινηθούν.
5 Τα ζώα ως καταναλωτές: Να μάθεις τις διαφορετικές τροφές που τα ζώα καταναλώνουν και πώς το σχήμα του σώματός τους τους βοηθά σε αυτό.
6. Πώς αναπαράγονται τα ζώα: Να μάθεις τους διαφορετικούς τρόπους που αναπαράγονται τα ζώα.
7. Πώς αναπτύσσονται τα φυτά: Να κατανοήσεις τι χρειάζονται τα φυτά, για ν' αναπτυχθούν και πώς παράγουν τη δική τους τροφή.
8. Νέα φυτά από τμήματα φυτών: Ν' αποκτήσεις νέα γνώση των διαφορετικών τύπων των φυτών και πώς αυτά σχηματίζουν νέα φυτά.
9. Τα φυτά ζουν σε διάφορα μέρη: Να καταλάβεις τις προσαρμογές διαφόρων φυτών που ζουν σε διάφορα μέρη.


Υποκατηγορίες