Επιμέλεια σύνταξης : Κολάκη Καίτη, δασκάλα της Ε΄τάξης.