Ευρετήριο Άρθρου

 

Την Παρασκευή 23 Απριλίου πήγαμε στο Μουσείο Ιστορίας της Εκπαίδευσης, στο Βούρειο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων.  Εκεί μας ξενάγησε η κυρία Ελένη. Μας έδειξε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Μερικά από αυτά ήταν μια πλάκα με ένα μολύβι (κοντύλι) και ένα σφουγγαράκι, όπου εκεί επάνω έγραφαν τα παιδιά τα παλιά χρόνια, μια τσάντα που παλιά την έλεγαν «σάκα», διάφορα βιβλία και τετράδια των τότε δασκάλων και μαθητών? Μας έδειξε πώς ήταν στα χρόνια των παππούδων μας μια τάξη. Είδαμε τα ξύλινα θρανία, που κάθονταν τα παιδάκια, την έδρα που ήταν ανεβασμένη πάνω στο βάθρο για  να βλέπουν όλα τα παιδιά? Μας έδειξε τις ποδιές του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του γυμνασίου. Σε άλλη αίθουσα είχε παλιές κανάτες και ένα μπουκάλι, που είχε μέσα μουρουνέλαιο. Αλλού είδαμε παιχνίδια, που έπαιζαν τα παιδιά, τρεις σημαίες, μια παλιά «τηλεόραση» και προβολείς. Σε μια φωτοτυπία που μας έδωσε η κυρία Ελένη γράψαμε τι μας άρεσε και τι δε μας άρεσε. Μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση η πένα και το μελάνι μέσα στο μελανοδοχείο. Στο τέλος μας έδωσε ένα γλυκάκι και ένα φάκελο, που είχε μέσα ένα παιχνίδι. Πήγαμε  και σε ένα άλλο σχολείο? γι? αυτό χάσαμε το λεωφορείο? Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα.
Στελλίνα Απέσσου, Ανάργυρος Λουμπαρδέας, Γιώργος Φραγκιάς, Μάρκος Μεννής, Νίκος Βιδάλης

Στο Μουσείο Ιστορίας της Εκπαίδευσης
Την Παρασκευή 23 Απριλίου πήγαμε στο Μουσείο Ιστορίας της Εκπαίδευσης, στο Δημοτικό Σχολείο των Λιβαδίων.  Εκεί μας ξενάγησε η κυρία Ελένη. Πήγαμε σε μια αίθουσα που είχε ξύλινα θρανία, που κάθονταν τα παιδάκια. Σε μια άλλη αίθουσα είχε παλιές κανάτες και ένα μπουκάλι, που είχε μέσα μουρουνέλαιο. Σε άλλη αίθουσα είδαμε παιχνίδια, που έπαιζαν τα παιδιά. Σε μια φωτοτυπία που μας έδωσε η κυρία Ελένη γράψαμε τι μας άρεσε και τι δε μας άρεσε. Σε άλλη αίθουσα είδαμε τρεις σημαίες, μια παλιά τηλεόραση και προβολείς. Στο τέλος μας έδωσε ένα γλυκάκι και ένα φάκελο, που είχε μέσα ένα παιχνίδι. Πήγαμε  και σε ένα άλλο σχολείο? γι? αυτό χάσαμε το λεωφορείο?
Ανάργυρος Λουμπαρδέας, Γιώργος Φραγκιάς, Μάρκος Μεννής, Νίκος Βιδάλης

Στο Μουσείο Ιστορίας της Εκπαίδευσης μας ξενάγησε η κυρία Ελένη. Μας έδειξε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Μερικά από αυτά ήταν μια πλάκα με ένα μολύβι (κοντύλι) και ένα σφουγγαράκι, όπου εκεί επάνω έγραφαν τα παιδιά τα παλιά χρόνια, μια τσάντα που παλιά την έλεγαν «σάκα», διάφορα βιβλία και τετράδια των τότε δασκάλων και μαθητών, μια  παλιά «τηλεόραση». Μας έδειξε πώς ήταν στα χρόνια των παππούδων μας μια τάξη. Είδαμε τα θρανία, την έδρα που ήταν ανεβασμένη πάνω στο βάθρο για  να βλέπουν όλα τα παιδιά. Μας έδειξε τις ποδιές του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του γυμνασίου. Μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση η πένα και το μελάνι μέσα στο μελανοδοχείο. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα.                                                                                                                      
Στελλίνα Απέσσου

Τα γενέθλια του Ανάργυρου