Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Μαυρέλος Γιώργος, δάσκαλος της τάξης