Δευ16Νοε200909:24

 Ποιά από τα αριθμημένα σχήματα είναι ακριβή αντίτυπα του πρωτότυπου;

 

 

 

 Προγούλη Αγγελική, τάξη Ε΄