Τα παιδιά της Στ΄τάξης στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας με το δάσκαλό τους Τριπολίτη Γιάννη δημιούργησαν διαφημίσεις.