Στα πλαίσια της ενότητας 15 (Αλληλογραφώ) του σχολικού βιβλίου της γλώσσας η Β΄ τάξη του σχολείου μας αντάλλαξε αλληλογραφία, ζωγραφιές και εικόνες από τον τόπο μας με την αντίστοιχη  τάξη του 2ου  Δημοτικού σχολείου του  Ωρωπού. Στόχος  της δραστηριότητας αυτής ήταν  οι μαθητές να  εξασκηθούν  στην παραγωγή γράμματος σε μια αυθεντική κατάσταση και να γνωριστούν καλύτερα.