Η Α τάξη μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δημιούργησε με σωματικά σχήματα όλα τα γράμματα του αλφάβητου.Τα παιδιά πειραματίστηκαν φτιάχνοντας με το σώμα τους πρωτότυπα σχήματα ,με φαντασία και δημιουργικότητα συνεργάστηκαν με τους συμμαθητές τους και κιναισθητικά έφτιαξαν τα γράμματα.Στην συνέχεια διάβασαν το παραμύθι της Στέλλας Μιχαηλίδου «ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΡΟ» και δραματοποίησαν σκηνές από το κείμενο που αναφέρεται στην προσπάθεια το ΡΟ να μπει πρώτο στο αλφάβητο.