Παρουσίαση των παιδιών στα πλαίσια του προγράμματος SMART homes in Europe

Childs present themselves

 

 Επιμέλεια : Πλουμή Κων/να, δασκάλα της Γ΄τάξης συντονίστρια  του προγράμματος.