Διαγωνισμός λογοτύπων για την ιστοσελίδα του web-site SMArt homes in Europe(logo competition)


Κάθε σχολείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα κλήθηκε  να προτείνει ένα με δύο λογότυπα για την ιστοσελίδα του προγράμματος.Ανάμεσα σε αυτά θα ψηφιστεί σε επόμενη φάση το καλύτερο από τους μαθητές όλων των ευρωπαϊκών σχολείων.Το σχολείο μας προκειμένου να αναδείξει τα καλύτερα ακολούθησε την παρακάτω διαδικασία.Ζήτησε από τους μαθητές των τάξεων Γ' -Στ' να ζωγραφίσουν ατομικά ή ομαδικά λογότυπα. Είχε προηγηθεί ενημέρωση προς τους μαθητές για το τι είναι ένα λογότυπο και το πώς σχεδιάζεται. Στη συνέχεια μέσω ψηφοφορίας αναδείχθηκε το καλύτερο λογότυπο σε επίπεδο τάξης. Τέλος τα παιδιά των παραπάνω τάξεων ψήφισαν ανάμεσα σε πέντε λογότυπα(η Δ' τάξη είχε προτείνει δύο λόγο ισοψηφίας). Οι μαθητές μίας τάξης απαγορεύονταν να ψηφίσουν το λογότυπο της τάξης τους. 

Καλύτερο αναδείχθηκε αυτό της Στ' τάξης(Αγγελική Προγούλη) και της Ε'.

 

{besps}logotypa_gtaxi{/besps}

{vsig}foto_diag_logo_smart{/vsig}