Επιμέλεια παρουσίασης : Πλουμή Κων/να, δασκάλα της Γ΄τάξης, συντονίστρια του προγράμματος.

Δημιουργία ιστορικής γραμμής με τη χρήση της ενέργειας στο σπίτι, σε συνεργασία των παιδιών της Γ΄, Δ΄και Ε΄τάξης , του ολοήμερου τμήματος και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας : Πλουμή Κ., Κολάκη Αικ., Αξιώτη Μ., Κέρογλου Μ.,Στεφανοπούλου Β.