Στα πλαίσια του Ευρωπαικού προγράμματος SmartHomes in Europe τα παιδιά της Ε΄τάξης με τη φροντίδα των εκπαιδευτικών Κολάκη Αικ και Πλουμή Κων/νας επικοινώνησαν μέσω skype με το συνεργαζόμενο σχολείο στην Πολωνία και αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες στα Αγγλικά.