Τρι3Μάι201115:12

Στα πλαίσια του Ευρωπαικού προγράμματος SmartHomes in Europe η Δ΄τάξη του σχολείου μας μαζί με το δάσκαλό τους  Αξιώτη Μανώλη υλοποίησαν δραστηριότητα καταγραφής μετεωρολογικών  στοιχείων .