Καινοτόμες δράσεις

Τετ13Οκτ201008:52

 Επιμέλεια : Πλουμή Κων/να, δασκάλα της Γ΄τάξης μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος.

 

Τετ13Οκτ201008:50

 Επιμέλεια : Καίτη Κολάκη, δασκάλα της Ε΄τάξης μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος.

 

Τετ13Οκτ201008:48

 Επιμέλεια : Πλουμή Κων/να, δασκάλα της Γ΄τάξης συντονίστρια της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος.

 

Τετ13Οκτ201008:42

 Επιμέλεια : Καίτη Κολάκη, δασκάλα της Ε΄τάξης μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος.

 

 Επιμέλεια : Καίτη Κολάκη, δασκάλα της Ε΄τάξης μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος.

 

Υποκατηγορίες