Για να δείτε τις ασκήσεις ανοίγετε το link και κατεβάζετε τα αρχεία