Μαθαίνω για τους προγόνους μου

Οι μαθητές των τάξεων Β’ και Γ’ επισκέφτηκαν το αρχαιολογικό μουσείο Χίου. Περιηγήθηκαν στους χώρους του μουσείου και κατόπιν επισκέφτηκαν το εργαστήριο συντήρησης αρχαιοτήτων. Ο υπεύθυνος Αθανάσιος Χρύσης μας εξήγησε τους τρόπους συντήρησης των εκθεμάτων.