Για να μην ξεχάσουμε ότι μάθαμε με το κλείσιμο των σχολείων. 

Για να δείτε τις ασκήσεις ανοίγετε το link και κατεβάζετε το συμπιεσμένο αρχείο.