Σκοπός Ιστοσελίδας

Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η ανάδειξη των δράσεων του σχολείου στη σχολική κοινότητα, στην τοπική κοινωνία αλλά και ευρύτερα. Επίσης, σκοπός είναι να λειτουργεί ως πεδίο μάθησης και ανάρτησης πρότυπων εργασιών και καινοτόμων δράσεων με στόχο την παροχή πληροφόρησης της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί). Η διασύνδεση με άλλες διαδικτυακές πηγές εκπαιδευτικής πληροφόρησης, η αλληλεπίδραση με αυτές και τέλος, η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Επιμέρους στόχοι:

  1. Να αποτελέσει ένα ψηφιακό portfolio επίδειξης των εργασιών-δράσεων των τάξεων του σχολείου μας.
  2. Να λειτουργήσει ως ένα κίνητρο στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  3. Να ενισχύσει την αλληλεπίδραση των μελών της σχολικής μας κοινότητας τόσο μεταξύ τους όσο και με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία: για την περαιτέρω ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των μαθητών, μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, μεταξύ σχολείου και γονέων, μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων,
  4. Την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών,
  5. Την διεύρυνση των συνεργασιών του Σχολείου μας με άλλους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς.

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την Κατηγορία. Ωστόσο, εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.