Το σχολείο μας θα συμμετάσχει στους σχολικούς αθλητικούς αγώνες. Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα των αγώνων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ