ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 20/11/2015 :

α. Οι μαθητές το πρωί θα φέρουν λουλούδια για τον στολισμό της εικόνας των Εισοδίων.   

β. Στις 08:30 θα γίνει φωτογράφιση για το σχολικό ημερολόγιο.               

γ. Το Ολοήμερο  θα λειτουργήσει ως τις 2:00 μμ.                                                                     

 δ. Στις 13:30 θα γίνει ενημέρωση των γονέων των μαθητών που φοιτούν στο Ολοήμερο.          

ε. Οι μαθητές θα προσέλθουν στις 6:30 μμ. στο Σχολείο για να συμμετάσχουν στη γιορτή.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΙ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ