1.Σας ενημερώνουμε πως o καυστήρας πετρελαίου του παλαιού κτηρίου  (έτος εγκατάστασης 1978) του Σχολείου μας παρουσίασε πρόβλημα στις 22/12/2015. Καλέσαμε τεχνικό (ιδιώτη) ο οποίος διαπίστωσε ότι το moter είχε καεί και τα ρουλεμάν του χρειάζονταν αντικατάσταση. Επειδή το διάστημα μέχρι το άνοιγμα των σχολείων λόγω των αργιών ήταν μικρό, αποφασίσαμε να γίνει άμεση επισκευή(περιέλιξη moter και αντικατάσταση ρουλεμάν) από ιδιώτη με συνολικό κόστος τα 300 € περίπου. Επειδή η λύση που δώσαμε είναι προσωρινή θα παρακαλούσαμε να γίνει ένας έλεγχος από ειδικευμένο μηχανικό της Υπηρεσίας σας ώστε, να είμαστε προετοιμασμένοι για το μέλλον.

2.Θέλουμε να σας ενημερώσουμε επίσης για τα παρακάτω:

α. Στις 9/6/2015 έγινε διάρρηξη στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του Σχολείου από το δυτικό παραθυράκι, λόγω έλλειψης συναγερμού  και εκλάπησαν ηχεία και DVD PLAYER. Η αποκατάσταση των ζημιών(αγορά ηχείων, τοποθέτηση νέας σιδερένιας περίφραξης στα παραθυράκια και στην πόρτα καθώς και η επισκευή της πόρτας εισόδου στη βιβλιοθήκη) στοίχισαν περίπου 500 € .

β. Στις 2 Νοεμβρίου 2015 διαπιστώθηκε κλοπή της σιδερένιας σχάρας ομβρίων υδάτων που υπάρχει στη νότια αυλή του Σχολείου, η οποία υποχρεωτικά αντικαταστάθηκε γιατί υπήρχε κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών με κόστος γύρω στα 100 €.

γ. Την Παρασκευή 8/1/2016 επισκέφτηκε το Σχολείο μας κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου γιατί το παλιό κτήριο του Σχολείου μας δεν έχει φάκελο πυρασφάλειας. Σίγουρα μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα είναι επιβεβλημένο να γίνουν οι ενέργειες που θα προτείνει.

Για  το παραπάνω χρειάζονται χρήματα που είναι αδύνατον να καλυφθούν από τα περίπου 1000 € που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Ταμείο του Σχολείου, λόγω της κάλυψης των ζημιών – κλοπών με τα χρήματα της τακτικής επιχορήγησης. Επίσης υπάρχουν ανάγκες όπως αγορά γραφικής ύλης, μελανιών χαρτιού, μαρκαδόρων και κάποιες μικροεπισκευές μηχανημάτων οι οποίες αδυνατούν να γίνουν αφού είμαστε υποχρεωμένοι να κρατάμε και ένα ποσόν με το φόβο της υποχρέωσης να αγοράσουμε μ’ αυτά και πετρέλαιο!

Παρακαλώ να προωθήσετε το αίτημά μας  για έκτακτη επιχορήγηση τουλάχιστον στο ύψος των χρημάτων που δόθηκαν έκτακτα για όλα τα παραπάνω, ούτως ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Σχολείου μας.  

                                                          Ο Διευθυντής  και ο  Σύλλογος διδασκόντων του Σχολείου