Την Παρασκευή 18-03-16 στις 12:30 θα δοθούν οι έλεγχοι των τάξεων Γ', Δ', Ε' και Στ'. Επίσης θα γίνει ενημέρωση στους γονείς της Ε' και της Στ' Τάξης για το ταξίδι - επίσκεψη στη Βουλή.