Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των μαθημάτων του ωρολόγιου προγράμματος, μας επισκέφθηκε ο κινηματογράφος "Fotoγραμμα" και είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις ακόλουθες ταινίες:

  • Μαθαίνω να αγαπώ τον άνθρωπο (Α', Β' Τάξη)
  • Απειλούμενα Άγρια Ζώα της Ελλάδας  (Γ', Δ' Τάξη)
  • Σχολική Βία (Ε', Στ' Τάξη).