Εγγραφές μαθητών στην Α ΄Δημοτικού για το σχολικό έτος 2021-2022

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν  για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου,  το σχολικό έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 19 Μαρτίου 2021. Η προσέλευση των γονέων στο Σχολείο θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με τη διευθύντρια του Σχολείου τηλέφωνο 2271092482 κινητό 6974472055

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  • Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας ( το παίρνει η διευθύντρια από το myschool)
  • Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
  • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας
  • Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου