Εκπαιδευτικά Σενάρια

Τετ22Σεπ201014:50

Σενάριο  - Ηλεκτρομαγνητισμός

Η προσομοίωση που χρησιμοποιείται στο παρόν σενάριο παρέχει ένα πεδίο εργασίας, στο οποίο οι μαθητές μπορούν να πειραματίζονται ελεύθερα με ηλεκτρικά κυκλώματα, μαγνήτες και μαγνητικές βελόνες. Μέσα από αυτόν τον πειραματισμό, επιχειρείται η σύνδεση των ηλεκτρικών και των μαγνητικών φαινομένων, ώστε να εξηγήσουν το νόημα της έννοιας του ηλεκτρομαγνητισμού.

Μάθημα: Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο
Τάξη:ΣΤ' Δημοτικού

Σενάριο  - Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα

Στη διάρκεια των έξι διδακτικών ωρών οι μαθητές αρχικά θα ασχοληθούν με την κατασκευή απλών κυκλωμάτων και το ρόλο που παίζει κάθε στοιχείο ενός τέτοιου κυκλώματος. Θα μελετήσουν πώς η μεταβολή των βολτ της μπαταρίας επιδρά στη φωτεινότητα των λαμπτήρων, ή πώς αυτή επηρεάζεται όταν προστεθούν λαμπτήρες στο κύκλωμα. Θα εκτιμήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιδράσει ένας μονωτής ή μια ασφάλεια. Επίσης, θα προχωρήσουν στην κατασκευή κυκλωμάτων, όπου θα υπάρχει σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση προκειμένου να κατανοήσουν την κίνηση του ρεύματος στην κάθε περίπτωση. Θα μελετήσουν τις μεταβολές που λαμβάνουν χώρα κάνοντας χρήση εικονικού βολτόμετρου ? αμπερόμετρου και μετρώντας τα βολτ (ή τα αμπέρ) σε διάφορα σημεία του κυκλώματος (για παράδειγμα πριν, κατά και μετά τη διακλάδωση σε μια παράλληλη σύνδεση).

Μάθημα: Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο
Τάξη:E' Δημοτικού

Πεμ17Ιουν201013:13

Το σενάριο αυτό αποτελεί μια πρόταση πολυτροπικής  διδασκαλίας που αφορά τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα. Αποσκοπεί στην ενίσχυση των σημείων του σχολικού εγχειριδίου της Ε΄ τάξης Δημοτικού «Ερευνώ και ανακαλύπτω» με προσομοίωση μικρόκοσμων, αναζήτηση πληροφοριών από βάσεις δεδομένων, χρήση του διαδικτύου και φύλλα εργασίας έτσι ώστε να οικοδομηθεί μια ολιστική και συστημική προσέγγιση από τους μαθητές για τη δομή και λειτουργία των απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Προϋποθέτει την εγκατάσταση του λογισμικού Phet

Δευ14Ιουν201017:42

Ταξινόμηση ζώων

 

Προοίμιο

 

Το σενάριο αυτό αποτελεί μια πρόταση πολυτροπικής  διδασκαλίας που αφορά την ταξινόμηση των ζώων. Αποσκοπεί στην ενίσχυση των σημείων του σχολικού εγχειριδίου της Στ΄ τάξης Δημοτικού «Ερευνώ και ανακαλύπτω» με ενοιολογικούς χάρτες, υπερμεσικές εφαρμογές, αναζήτηση πληροφοριών από βάσεις δεδομένων, χρήση του διαδικτύου και φύλλα εργασίας έτσι ώστε να οικοδομηθεί μια ολιστική και συστημική προσέγγιση από τους μαθητές για τη ταξινόμηση των ζώων.