ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

Τα παιδιά της Γ΄και Δ΄τάξης μαζί με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας Τριπολίτη Γιάννη, Κούρτογλου Κυριακή και Καμβύση Χριστίνα παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου "Μικροί Καλλαντιστές" και έμεινα ενθουσιασμένα.