Για τα καλά παιδιά της Β' Τάξης

 

Β' Τάξη - Μελέτη Περιβάλλοντος - Τα Φυτά (Περιέχει έγγραφο Word)

Ιστολόγιο σχετικά με τη Μελέτης Περιβάλλοντος 1

Ιστολόγιο σχετικά με τη Μελέτη Περιβάλλοντος 2

 

Και μερικά βιντεάκια για να μην ξεχνάμε: