...Και λίγα Γαλλικά

Για να δείτε τις ασκήσεις ανοίγετε το link και κατεβάζετε το αρχείο.