Τρι24Μαρ202013:58

Ασκήσεις για επανάληψη

Από την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 θα αναρτώνται ασκήσεις και στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας από τους εκπαιδευτικούς. Θα βρίσκονται στο menu Τάξεις στην αντίστοιχη τάξη. Ακολουθώντας τις οδηγίες θα μπορείτε να τις ανοίγετε, να τις εκτυπώνετε ή να τις λύνετε όπου αυτό είναι εφικτό.