Τρόπος λειτουργίας – ώρες μαθημάτων & διαλειμμάτων

Το πρόγραμμα του σχολείου ορίζεται 8.00-13.25.

Προσέλευση 7.50 -8.10. Τα παιδιά πηγαίνουν κατευθείαν στις τάξεις τους, δεν αυλίζονται.

Το μάθημα ξεκινάει στις 8.15 Πρώτο διάλειμμα για την Α’, Γ’, Ε’  θα γίνεται 9.30-10.00. Πρώτο διάλειμμα για Β’,Δ’, ΣΤ’ 10.00-10.30

Δεύτερο διάλειμμα για Α’, Γ’, Ε’ 11.30-11.50. Δεύτερο διάλειμμα για Β’,Δ΄, ΣΤ΄’ 11.50-12.10

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα ακολουθείται κάθε μέρα κανονικά. Η Β’ τάξη θα χωριστεί, οδηγίες θα λάβετε από τη δασκάλα.         

Εφημερίες δε θα γίνονται. Κάθε τάξη θα αυλίζεται σε ξεχωριστό χώρο και θα επιβλέπεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα.

Ώρες αποχώρησης 13.15 για Α’ και Δ’,   13.20 για Β’ και Ε’,   13.25 για Γ’ και ΣΤ’. Δε θα λειτουργήσει η πρωινή ζώνη ούτε το ολοήμερο. Όλα τα παραπάνω αποφασίστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για τον COVID-19.