Σαβ18Οκτ201411:44

Λεπτομέρειες Στη μνήμη  του αειμνήστου Κωνσταντίνου Λασπάκη δόθηκαν στο Σχολείο μας τα παρακάτω ποσά για αγορά οργάνων για το εργαστήριο Φυσικής.

Κωνσταντίνος Σαραντής         

50?

Παναγιώτης Σαραντής            

30?

Παναγιώτης Φραγκομίχαλος

20?

 

 

 

 

 

Η δωρεά αυτή καταδεικνύει την ευαισθησία των δωρητών για τα παιδιά του Σχολείου μας και τις συνθήκες αγωγής που τους προσφέρονται σ?  αυτό. Πρόκειται για χειρονομία που ενισχύει το έργο των εκπαιδευτικών και των μαθητών συνιστώντας σε καιρούς χαλεπούς παράδειγμα ηθικό και ελπιδοφόρο.

Σας είμαστε ευγνώμονες

                                                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                          ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

                                                                      ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ